обсерватор

 • 71фундаментальний — а, е. 1) Міцний, великий, зроблений на тривалий час. Фундаментальна споруда. || Значний вмістом. || розм. Значний за величиною, обсягом. Фундаментальна вечеря. Фундаментальне прибирання кімнати. 2) перен. Який є головним, основним. || Ґрунтовний …

  Український тлумачний словник

 • 72ВРАЧЕБНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ — ВРАЧЕБНО НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ, учреждены, гл. обр., на побережья морей для сан. охраны морских границ от заносав страну заразных б ией. В виду особых сан. эпид. условий морского транспорта, сан. охрана морских границ издавна является… …

  Большая медицинская энциклопедия

 • 73спостерігач — (той, хто спостерігає, стежить за ким / чим н., підмічає щось), спостережник, споглядач, споглядальник, обсерватор; глядач (той, хто дивиться на що н., спостерігає щось із цікавости тощо) …

  Словник синонімів української мови

 • 74грінвіцький меридіан — гринвичский меридиан Greenwich meridian астрономічний меридіан, який проходить через Грінвіцьку обсерваторію в Англії. Згідно з міжнародною нормою при відліку географічноi довготи Г.м. прийнято вважати початковим (нульовим); від нього… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 75координати географічні — кутові величини, які визначають положення точки на поверхні референц еліпсоїда відносно екватора і початкового меридіана. К.г. (рис. 1.) можуть бути геодезичними і астрономічними. Останні задаються як довгота і широта. Географічна широта (φ) кут… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 76Балтийский морской театр — БАЛТІЙСКІЙ МОРСКОЙ ТЕАТРЪ. Балтійское море (Венедское по Птоломею, Варяжское) являлось съ давнихъ поръ главн. театромъ воен. дѣйствій для народовъ, населявшихъ его берега. Во времена, относящіяся къ Р. Х., южн. и вост. берега Б. моря были… …

  Военная энциклопедия

 • 77Голенищев-Кутузов, Иван Логинович — ГОЛЕНИЩЕВЪ КУТУЗОВЪ, Иванъ Логиновичъ, происходилъ изъ дворянъ Новгородской губ., к рые еще Петромъ В. предназначены были къ службѣ во флотѣ. Род. въ 1729 г., ум. въ 1802 г. Отъ рожденія слабаго здоровья, онъ не долго прослужилъ въ строю; въ… …

  Военная энциклопедия

 • 78Императорская Николаевская военная академия — ИМПЕРАТОРСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ВОЕННАЯ АКАДЕМІЯ. Въ 1826 г. г. ад. бар. Жомини (см. это слово) представилъ Имп. Николая I записку объ учрежденіи централ. стратегич. школы , цѣлью к рой было бы приведеніе къ единству началъ и методовъ преподаванія… …

  Военная энциклопедия

 • 79Кованько, Александр Матвеевич — *КОВАНЬКО, Александръ Матвѣевичъ, г. л., нач къ Офиц. воздухоплав. школы; изъ дворянъ полтав. губ.; род. въ 1856 г.; воспит къ Ларинской и 1 ой Спб. классич. г зій и Ник. инж. уч ща; въ 1878 г. выпущенъ подпор. въ 1 й понтон. б нъ, к рый въ то… …

  Военная энциклопедия

 • 80Мадрас — МАДРАСЪ, англ. президентство на южн. и ю. вост. побережьяхъ Индостана, съ общ. площадью поверхности ок. 318.800 кв. вер. и населеніемъ свыше 41 милл. жителей (1911 г.). Огромное больш во населенія индусы, около 8% магометанъ. Въ администр.… …

  Военная энциклопедия